Projekt realizowany z Funduszy Europejskich

 Agnieszka Kuś

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Dotacja na koszty bieżącej działalności i utrzymanie płynności finansowej dla firmy Agnieszka Kuś, której sytuacja uległa pogorszeniu w związku z pandemią COVID-19

cele projektu: dotowanie kosztów bieżącej dzielności i utrzymanie płynności finansowej firmy, której sytuacja uległa pogorszeniu w związku z pandemią COVID-19

planowane efekty: utrzymanie działalności firmy

wartość projektu: 23 535,33 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 100%