Moje teksty

Piszę i uczę
W ramach stałej współpracy scenariusze lekcji historii dla szkół podstawowych do czasopisma „National Geographic Odkrywca”. Ale z wydawnictwem Nowa Era współpracuję od 2009 r. W ramach tej współpracy prowadziłam cykl szkoleń dla nauczycieli. Pokazywałam jak przygotować konspekty lekcji – wycieczek umożliwiających poznawanie tradycji lokalnych i regionalnych (czyli realizowania w praktyce treści kształcenia „Mała Ojczyzna”). Z tym wydawnictwem współpracowałam także przy serii podręczników „Wiedza i Społeczeństwo” i „Historia” dla szkoły podstawowej.

W świecie biesiad, literatury i polityki (XV-XVI wiek)

Rzeczpospolita Babińska – parodia i utopia, „Odrodzenie i Reformacja”, t. 47 (2003), 129 – 141.

Rzeczpospolita Babińska. Królestwo na opak?, w: Dawne elity – słowo i gest, red. J. Olko, J. Axer, Warszawa 2005, 201-216.

Między nienawiścią a miłością – namiętności w życiu pokolenia braci rodzonych i stryjecznych Władysława Jagiełły w ujęciu Jana Długosza, w: Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2007, 177-182.

O symbolach, źródłach historycznych i dyskutowaniu o historii:

Ruskij lew j simblici Kazimira Welikogo ta Władicława Jagajła, „Mołoda nacuja. Almanah”, 2003, nr 3 (28), 92-103.

Wróg książęcego ładu – smoki, gryfy, lwy i inne bestie w systemie sfragistycznym Piastów, w: Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach, red. J. Axer, J. Olko, Warszawa 2007, 175 – 183.

Rhetorical codes of Socialist Realism: words and images in Bolesław Bierut’s „Six-years Warsaw’s Reconstruction Plan”, w: Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives, red. M. Załęska, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2012, 127 – 146.

Notariusze jako interpretatorzy przedstawień napieczętnych. Uwagi nad metodologią badań ikonograficznych w sfragistyce, w: Dawne pieczęcie. Typologia-metody badań-interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2015, 267-284.

W obronie podstawowych zasad etyki zawodowej historyka” – polemiki naukowe na łamach „Przeglądu Historycznego”, w: Retoryka – wiedza – krytyka, Warszawa: Polskie Towarzystwo Retoryczne, 2016, 113 – 138.

Włoszczyzny, czyli rzeczy włoskie:

Rozmowa Polaka z Włochem a Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem Tytusa Liwiusza. Echa znajomości pism Niccolò Machiavellego w dialogu Łukasza Górnickiego, w: Łukasz Górnicki i jego włoskie inspiracje, red. P. Salwa, Warszawa 2005, 85-97.

Lew św. Marka czy św. Marek jako lew? Problemy interpretacji i klasyfikacji symbol Republiki Weneckiej, w: Lew w heraldyce i sztuce europejskiej, Gdańsk 2008, 46 – 51.

Między retoryką a „action directe” – argumentacja historyczna w programie Veneto Serenissimo Governo, „Forum Artis Rhetoricae: acta quater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur”, 2008, nr 3/4, 85-92.